ח' תשרי תשפ"א
עלייה במשכורת
אשר הלפרין י"ב תמוז תשע"ה    15:13 שכר המינימום של עובדי הבנייה יעלה ל-5,600 שקל

יו"ר ההסתדרות, נשיא התאחדות בוני הארץ, ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, חתמו במעמד שר הכלכלה, על הסכם קיבוצי חדש בענף הבנייה. ההסכם משפר משמעותית את תנאי העסקתם של העובדים ומעלה את שכר המינימום בענף הבנייה.

ההסתדרות והתאחדות בוני הארץ חתמו היום (ב') על הסכם ענפי חדש בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה ועבודות ציבוריות. הסכם זה נועד להסדיר את תנאי העבודה בענף, ומשפר משמעותית את תנאי ההעסקה של העובדים. 
 
ההסכם נחתם היום (ב') במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, שר הכלכלה אריה דרעי, נשיא התאחדות בוני הארץ ניסים בובליל, ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ איציק מויאל. ההסכם הענפי יחול על כלל העוסקים והמעסיקים בענפי הבנייה, מיד לאחר שייחתם צו ההרחבה. 
 
ההסכם הקיבוצי החדש יעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 שקל בשלוש פעימות עד לשנת 2017 (השכר המעודכן שווה ערך לשכר שעתי בסך 30.76 שקל). כבר ממועד תחולתו של ההסכם, שכר המינימום בענף יעלה ל-5,100 שקל בדרגה הראשונה, כלומר 450 שקל מעל לשכר המינימום המעודכן במשק, ול-7,000 שקל לעובד בדרגה השמינית המקסימאלית. נזכיר כי בהתאם להסכמות שהושגו בעבר, הדרגות בענף הבנייה ניתנות לעובדים לפי מספר שנות הוותק שלהם בענף (ולא לפי מספר שנות העבודה אצל קבלן מסוים).
 
הפעימה השנייה של ההסכם תחול תוך שנה מיום כניסתו לתוקף ושכרו של העובד בדרגה הראשונה יתעדכן ל-5,200 שקל. ב-1.12.2017 תיכנס לתוקף הפעימה השלישית ושכר המינימום של עובד בדרגה הראשונה יתעדכן ל-5,600 שקל.
 
בכל הפעימות הצפויות, תוספות השכר יתווספו לכל הדרגות בענף. כך למשל שכר המינימום של עובד בדרגה השמינית יעמוד ב-2017 על 7,500 שקל. בכל מקרה שבו שכרו הנוכחי של העובד יהיה גבוה יותר מהדרגה המקסימאלית, העובד יקבל תוספת בגובה ההפרש בין שכרו לבין הדרגה הגבוהה ביותר בטבלת השכר, על מנת שלא תהיה כל פגיעה בזכויותיו.
 
במקביל לכך, ההסכם מביא לשיפור גם בשכרם של  מנהלי העבודה בענף הבנייה, אשר תוך שנתיים ממועד התחולה של ההסכם, יהיו זכאים לשכר מינימום התחלתי בגובה של עשרת אלפים שקל. 
 
עם כניסתו לתוקף של ההסכם הנוכחי, יחול עדכון גם בטבלאות השכר של עובדי השיפוצים, כך שתתווסף לטבלאות השכר דרגה נוספת. כתוצאה מעדכון זה, כל עובדי שיפוצים מדרגת השכר השלישית, ישובצו בדרגת שכר גבוהה יותר באופן אוטומטי. כך למשל, עובד שיפוצים בדרגה שלוש, ישודרג לדרגה הרביעית וכבר מהפעימה הראשונה שכר המינימום של עובד זה יעמוד על 6,000 שקל. 
 
בנוסף לתוספות השכר, ההסכם הנוכחי לא גורע מההוראות של ההסכם הקודם שנחתם ב-2010 ומהתוספת להסכם בשנת 2011. שבוע העבודה בענף ימשיך להיות שעה אחת פחות משבוע העבודה הנהוג במשק, כלומר 42 שעות שבועיות במקום 43. כל העובדים אשר השלימו 3 שנות עבודה בענף, יהיו זכאים לקרן השתלמות, והפרשות המעביד יעמדו לכל הפחות על 2.5% מהשכר ועד לשיעור מקסימלי של 7.5% במקרה של מנהלי עבודה. כל העובדים זכאים לפנסיה מקיפה מהיום הראשון ולמכסת ימי חופשה שנתית גבוהה יותר מהמקובל במשק. כך למשל, עובד במתכונת שישה ימי עבודה בשבוע בעל ותק מעל 9 שנים בענף, יהיה זכאי ל-26 ימי חופשה שנתית. 
 
ההסכם מעגן גם מכסות ימי מחלה והבראה גבוהות מהמקובל במשק ופיצוי על ביטול עבודה עקב פגעי מזג האוויר. נושאים נוספים שזוכים להסדרה הם הזכאות לביגוד על חשבון המעסיק ותשלומי אש"ל בהתאם לשיעורי קצובת הכלכלה שנקבעו בתקנון שירות המדינה. בנוסף, כל עובדי הענף יהיו זכאים לקבל  פעמיים בשנה שי לחג בשווי כולל של 500 ₪ לשנה. יצוין כי ההסכם כולל גם מנגנון פיטורים מסודר שכולל שימוע ומחייב היוועצות עם ההסתדרות ומנגנון מוסדר ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים.
 
נושאי הבטיחות והגהות זוכים להתייחסות מיוחדת בהסכם וכל מעסיק מחויב לפעול למען יישום קפדני של החוקים והתקנות הנוגעים לבטיחות באתרי הבנייה. בנוסף לכך, המעסיקים יחויבו לספק על חשבונם: בגדים בעבודות מיוחדות וציוד הגנה, תנאי היגיינה לרבות שירותים, מקלחות ופינות אוכל מסודרות, בדיקות רפואיות תקופתיות והשתלמויות בהגשת עזרה ראשונה בהתאם לחוק.
 
ההסכם כולל גם סעיף המתייחס להשקעת המשאבים הדרושה לשם פיתוח ההון האנושי בענף. כל מעסיק יפריש על חשבונו 0.8% לחודש מהשכר התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה. נושאים הקשורים להשתלמויות מקצועיות, ימי עיון ומלגות יבוצעו על ידי הקרן, באמצעות הסתדרות עובדי הבניין והעץ. במימון הקרן יוקם גם מועדון מנהלי עבודה שיקיים הכשרות מקצועיות ויסמיך מנהלי עבודה בכל התחומים ומקצועות הענף. עובד אשר ישלים קורס הכשרת מנהלי עבודה, יקבל מענק עידוד בגובה עשרת אלפים שקל, אשר ימומן על ידי המעסיק והקרן. 
 
הוראות ההסכם הנוכחי יחולו גם על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינאים, תוך הקפדה על ערכי השוויון והבטחת כלל הזכויות – כספיות ואחרות, כפי שמפורטות בהסכם.
 
יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר היום כי: "ההסכם החדש בענף הבנייה מביא לחיזוק מעמד העובדים, תוך דאגה לכבודם האנושי ושמירה על ערך השוויון. הסכם זה משדרג את האטרקטיביות של הענף ועוזר להבטיח עתודה איכותית של עובדים למען עתיד בניית הארץ. אני מודה ליו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ על תרומתו הרבה לגיבוש ההסכם ורואה במהלך זה כלי חשוב לצמצום הפערים במשק".
 
שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל אריה דרעי אמר: "לראשונה נשבר המחסום של 30 שקלים לשעה. בענף הבנייה חסרות ידיים עובדות והעלאת השכר היא הדרך הטובה ביותר לייצור תנאי עבודה טובים. אני משוכנע שההסכם יגרום לחתימת הסכמים נוספים וכבר הודעתי לשר האוצר על כוונתי להעלות את שכר המינימום הכללי במהלך 2017".
 
נשיא התאחדות בוני הארץ, ניסים בובליל: "כעשור חלף מאז קיבלה התאחדות בוני הארץ את ההחלטה ההיסטורית להפוך לצד בהסכם הקיבוצי, המסדיר את יחסי העבודה בענף הבנייה. גם בהסכם החדש שמרנו על העקרונות המובילים אותנו כמעסיקים בענף הבנייה, לפיהם אנו שבים ומבטיחים לעובדינו זכויות יתר משמעותיות מעבר לנהוג ברוב המגזר העסקי בישראל, תוך שמירה על שוויון מלא בין כל עובדי הענף בלי הבדל מוצא, דת ומין".
 
עוד הוסיף בובליל: "ענף הבנייה זקוק היום, יותר מאי פעם לתוספת גדולה של עובדים בדגש על העובדים בעבודות הרטובות, עבודות הבסיס. הסכם זה הוא צעד נוסף שמאפשר להבטיח שכל עובד ועובד שיצטרף לענף, יזכה לזכויות יתר אלו. אנו מצפים שממשלת ישראל תסייע לנו למלא את השורות".
 
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל, הוסיף כי: "ההסכם החדש הוא בשורה אמיתית מאחר והוא מספק לעובדים שכר משמעותי ואופק תעסוקתי. ההסכם מבטיח את צמיחתו של ענף הבנייה בישראל, מבלי להזניח נושאים מהותיים כמו: פיתוח ההון האנושי והגברת הבטיחות במקומות העבודה".

החל מהחודש הבא: שכר המינימום במשק - 5,300 ש"ח י"א חשון תשע"ח
בשורה לשכירים: שכר המינימום יעלה ל-5,300 ₪ י' ניסן תשע"ה
הכנסת אישרה סופית: שכר המינימום יעלה א' שבט תשע"ה
תגובות

הוספת תגובה

מאת:
נושא:
תוכן:
תודה על תגובתך. היא נשלחה לאישור המערכת
אין לפרסם באתר תגובה: המוציאה דיבה, לשון הרע, הפוגעת בפרטיות, מזיקה,
מאיימת או מפירה קניין רוחני. כל הנ"ל מבלי לגרוע בנכתב והמתחייב על פי תקנון האתר.
הצג\הסתר כל התגובות

שלח כתבה לחבר

שם הנמען  
שלח לאימייל
שם שלך  
אימייל שלך
הערות  
שלח ביטול

דווח לעורך

שם שלך  
אימייל שלך
נושא הפניה
שלח ביטול
לדעת החדש בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו
מדינה יהודית דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה
תורה ושמחה שבע ברכות וכתיבת ספר תורה לאחדות ישראל
פשיטת מס הכנסה 35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות
35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות אשר הלפרין
מאגר המידע של "כל זכות" - לשירות יעיל ונגיש מערכת אתר לדעת
מסתבר: הקפדה על רווחת הפרות – מונעת חשש מטרפות ירוחם שמואלביץ
ואלו התירוצים שנשמעו בבני ברק למס הכנסה אשר הלפרין
מדריך: איך בוחרים מוביל למעבר דירה? תוכן שיווקי
למדור כלכלה