ט' כסלו תשפ"א
<נובמבר 2020>
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
25
ז' חשון
26
ח' חשון
27
ט' חשון
28
י' חשון
29
י"א חשון
30
י"ב חשון
31
י"ג חשון
1
י"ד חשון
2
ט"ו חשון
3
ט"ז חשון
4
י"ז חשון
5
י"ח חשון
6
י"ט חשון
7
כ' חשון
8
כ"א חשון
9
כ"ב חשון
10
כ"ג חשון
11
כ"ד חשון
12
כ"ה חשון
13
כ"ו חשון
14
כ"ז חשון
15
כ"ח חשון
16
כ"ט חשון
17
א' כסלו
18
ב' כסלו
19
ג' כסלו
20
ד' כסלו
21
ה' כסלו
22
ו' כסלו
23
ז' כסלו
24
ח' כסלו
25
ט' כסלו
26
י' כסלו
27
י"א כסלו
28
י"ב כסלו
29
י"ג כסלו
30
י"ד כסלו
1
ט"ו כסלו
2
ט"ז כסלו
3
י"ז כסלו
4
י"ח כסלו
5
י"ט כסלו

בחר עיר:
עלות השחר 04:42
נץ החמה 06:17
סוף זמן ק"ש מג"א 08:04
סוף זמן ק"ש הגר"א 08:51
סוף זמן תפילה מג"א 09:19
סוף זמן תפילה הגר"א 09:43
חצות 11:26
מנחה גדולה 11:52
מנחה קטנה 14:27
פלג המנחה 15:31
שקיעה 16:36
צאת הכוכבים 17:15
ר"ת 72 דקות 17:48
כניסת השבת 15:58
יציאת השבת 17:15