כ"ב אב תשע"ט
<אוגוסט 2019>
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
28
כ"ה תמוז
29
כ"ו תמוז
30
כ"ז תמוז
31
כ"ח תמוז
1
כ"ט תמוז
2
א' אב
3
ב' אב
4
ג' אב
5
ד' אב
6
ה' אב
7
ו' אב
8
ז' אב
9
ח' אב
10
ט' אב
11
י' אב
12
י"א אב
13
י"ב אב
14
י"ג אב
15
י"ד אב
16
ט"ו אב
17
ט"ז אב
18
י"ז אב
19
י"ח אב
20
י"ט אב
21
כ' אב
22
כ"א אב
23
כ"ב אב
24
כ"ג אב
25
כ"ד אב
26
כ"ה אב
27
כ"ו אב
28
כ"ז אב
29
כ"ח אב
30
כ"ט אב
31
ל' אב
1
א' אלול
2
ב' אלול
3
ג' אלול
4
ד' אלול
5
ה' אלול
6
ו' אלול
7
ז' אלול

בחר עיר:
עלות השחר 04:33
נץ החמה 06:09
סוף זמן ק"ש מג"א 08:37
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:25
סוף זמן תפילה מג"א 10:07
סוף זמן תפילה הגר"א 10:31
חצות 12:42
מנחה גדולה 13:14
מנחה קטנה 16:31
פלג המנחה 17:53
שקיעה 19:14
צאת הכוכבים 19:52
ר"ת 72 דקות 20:26
כניסת השבת 18:36
יציאת השבת 19:52