ח' ניסן תש"פ
<אפריל 2020>
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
29
ד' ניסן
30
ה' ניסן
31
ו' ניסן
1
ז' ניסן
2
ח' ניסן
3
ט' ניסן
4
י' ניסן
5
י"א ניסן
6
י"ב ניסן
7
י"ג ניסן
8
י"ד ניסן
9
ט"ו ניסן
10
ט"ז ניסן
11
י"ז ניסן
12
י"ח ניסן
13
י"ט ניסן
14
כ' ניסן
15
כ"א ניסן
16
כ"ב ניסן
17
כ"ג ניסן
18
כ"ד ניסן
19
כ"ה ניסן
20
כ"ו ניסן
21
כ"ז ניסן
22
כ"ח ניסן
23
כ"ט ניסן
24
ל' ניסן
25
א' אייר
26
ב' אייר
27
ג' אייר
28
ד' אייר
29
ה' אייר
30
ו' אייר
1
ז' אייר
2
ח' אייר
3
ט' אייר
4
י' אייר
5
י"א אייר
6
י"ב אייר
7
י"ג אייר
8
י"ד אייר
9
ט"ו אייר

בחר עיר:
עלות השחר 04:54
נץ החמה 06:26
סוף זמן ק"ש מג"א 08:48
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34
סוף זמן תפילה מג"א 10:13
סוף זמן תפילה הגר"א 10:37
חצות 12:43
מנחה גדולה 13:14
מנחה קטנה 16:23
פלג המנחה 17:41
שקיעה 19:00
צאת הכוכבים 19:36
ר"ת 72 דקות 20:12
כניסת השבת 18:22
יציאת השבת 19:36