גולשים יקרים!

ברוכים הבאים לשרת החדש.
אנחנו מתנצלים על התקלות שאירועו לאחרונה. הן נגרמו בעקבות תקלה מסויימת בשרת הקודם.
במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי, ניתן לפנות לכתובת: admin@ladaat.info
במידה ואתם עדיין נתקלים בבעיות, תנסו לגשת דרך כתובת זמנית:
http://ladaat.web-star.co.il/gilyonot.aspx


כ"ח אייר תשפ"א בשעה: 23:45 מספר גליונות השבוע: 137 מספר הורדות השבוע: 2103
סדר גליונות לפי
א-בכמות הורדותתאריך הוספה

חפש גליונות לפי
בחר פרשה: שפה: חוג:


שם הגליון:
חפש
Boi kala   צרפתית
הורדות 6
Réflexion   צרפתית
הורדות 9
The Jewish Weekly   אנגלית
הורדות 15
א דאנק   אידיש
הורדות 8
א לעכטיגן גוט שבת   אידיש
הורדות 14
אבות ובנים  
הורדות 21
אברהם אבינו  
הורדות 5
אוצר הלכות  
הורדות 26
אוצר הנפש  
הורדות 9
אוצר השבת   אידיש
הורדות 20
אוצרות הפרשה  
הורדות 42
אוצרות נדבורנאבישטינא  
הורדות 27
אור הדעת  
הורדות 1
איחודמונקאטש   אידיש
הורדות 5
איש חסד היה  
הורדות 5
איש לרעהו  
הורדות 63
אמונה ודעתסאטמר  
הורדות 16
אמונה ודעתסאטמר  
הורדות 0
אמרי שפר  
הורדות 16
בדורו של מרן  
הורדות 8
בואי כלה  
הורדות 5
בינת ההלכה  
הורדות 5
בינת המשפט  
הורדות 6
בית זכריה  
הורדות 49
בית זכריה  
הורדות 0
בית זכריה  
הורדות 0
בית זכריה  
הורדות 0
בית זכריה  
הורדות 0
בנין יעקב  
הורדות 36
ברינה יקצורו  
הורדות 31
בת עין   אנגלית
הורדות 0
גינת נוי  
הורדות 3
דבר אמתגור - הגר"ש אלתר  
הורדות 33
דברי תורהוויען  
הורדות 16
ההבטחה של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 6
ההבטחה של רבי נחמןברסלב  
הורדות 5
הואיל משה  
הורדות 7
הכתוב לחיים  
הורדות 6
הלולא דצדקיא  
הורדות 78
הליכות ושיחות קודשוויען  
הורדות 21
הלכה ומנהג  
הורדות 31
המאור שבתורה  
הורדות 10
העלון לזוגיות טובה  
הורדות 2
השבת של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 5
השבת של רבי נחמןברסלב   אנגלית
הורדות 5
השבת של רבי נחמןברסלב   ספרדית
הורדות 4
השבת של רבי נחמןברסלב  
הורדות 10
והערב נא  
הורדות 3
והערב נא  
הורדות 5
והערב נא   אנגלית
הורדות 1
ויזרע יצחק  
הורדות 15
ויקהל דוד  
הורדות 14
וכל מאמינים   אנגלית
הורדות 12
וכל מאמינים   אידיש
הורדות 20
וכל מאמינים - מנוקד  
הורדות 26
וכשר הדבר  
הורדות 10
חינוך בפרשה  
הורדות 31
טיב הקהילה  
הורדות 26
טיב הקהילה - תוספת  
הורדות 20
טמונה בפרשה  
הורדות 21
יקרא דשבתא  
הורדות 9
ישא ברכה  
הורדות 12
כוס ישועות  
הורדות 11
כינור דוד  
הורדות 8
כף זכות  
הורדות 3
לא נפסיק את השמחה  
הורדות 29
לב המועדים  
הורדות 19
לחדשיו יבכר  
הורדות 5
ליקוטי שמואל  
הורדות 24
ליקוטי שמואל   אנגלית
הורדות 18
ליקוטי שמואל - הוספות  
הורדות 15
ליקוטי שמואל - מועדים  
הורדות 14
ליקוטי שמואל - נפלאות הבריאה  
הורדות 15
מאור שרגא  
הורדות 16
מאירות עינים סיקסא  
הורדות 7
מבחנים שבועיים על הדף היומי  
הורדות 10
מגדים של זהב   אידיש
הורדות 2
מדשן ביתך  
הורדות 42
מחודדים  
הורדות 8
מחודדין בפיך  
הורדות 6
מטעם רמזים  
הורדות 11
מליצי יושר  
הורדות 8
מרגליות מדה כנגד מדה  
הורדות 12
משך חכמה המבואר  
הורדות 9
מתיקות הדף היומי  
הורדות 17
מתיקות ועריבות התורה  
הורדות 17
נועם המועדים  
הורדות 29
נחלת ה'  
הורדות 20
נפלאות הבריאה  
הורדות 22
נפלאות הבריאה   אנגלית
הורדות 10
נקודה טובה  
הורדות 5
סוגיות בדף היומי  
הורדות 14
סיפורי צדיקים  
הורדות 49
סיפורים וליקוטים מעניינא דיומא  
הורדות 37
סיפורים מתוך 'ליקוטי שמואל'  
הורדות 25
עבודת השם  
הורדות 7
עונג שבת  
הורדות 10
עטרת יוסף  
הורדות 7
על התורה ועל העבודה  
הורדות 8
עלה לתרופהברסלב  
הורדות 1
עלון דע  
הורדות 12
פניני איש  
הורדות 10
פניני בית לוי  
הורדות 26
פניני הצדיקים  
הורדות 38
פניני משה  
הורדות 10
פניני עין חמד   אנגלית
הורדות 11
פניני עין חמד  
הורדות 64
פניני קודש - תש''פבעלזא  
הורדות 15
פניני שמואל  
הורדות 1
פרדס יהודה   אנגלית
הורדות 9
פרדס יהודה   אידיש
הורדות 18
פרד''ס לשולחן שבת  
הורדות 26
פרפראות  
הורדות 30
פרשה חידות   אנגלית
הורדות 20
קדושת ביהמ''ד   אידיש
הורדות 8
קובץ הלכה ומנהג  
הורדות 24
קום התהלך בארץ  
הורדות 17
קטעים מספר אור החיים  
הורדות 3
רעיונות מדהימים   אנגלית
הורדות 7
רשימות בפרשת השבוע  
הורדות 10
שבילי פנחסבעלזא  
הורדות 4
שבת בשבתו  
הורדות 13
שבת טיש  
הורדות 72
שואה ומלחמה  
הורדות 22
שיחות חיזוק  
הורדות 22
שיעורי ליל שבת  
הורדות 9
שיעורי פנים מאירות   אידיש
הורדות 6
שמעתא עמיקתא  
הורדות 30
שערי שלום  
הורדות 12
תוספת שבת  
הורדות 0
תורת ביטחון  
הורדות 20
תמצית הדף  
הורדות 13
תמצית השס  
הורדות 13
תמצית מוסר  
הורדות 13
תמצית משנה ברורה  
הורדות 10