הדף עודכן באחרונה ב: א' אדר תשע"ו בשעה: 01:31
מספר גליונות השבוע: 201 מספר הורדות השבוע: 6525
סדר גליונות לפי:
חיפוש גליון
בחר פרשה: שפה: חוג:
שם הגליון: חפש

משלוח עלונים לפירסום במדור: ‫ladaat.f@gmail.com‬


חוברת מבחר עלוני השבת

להשיג ב'גרפומט' - דפוס דיגיטלי מקצועי

רח' שמעון חכם 11 ירושלים 

02-5337722 - g5337722@gmail.com

במחיר 6 ש"ח בלבד לחוברת


א שמוע'ס ביים שבת טיש   אידיש
הורדות 51

א''ב קריקטורהברסלב  
הורדות 43

א''ב קריקטורהברסלב   צרפתית
הורדות 17

אבות ובנים  
הורדות 16

אבות תקנום - דף היומי  
הורדות 22

אבותינו בולעטין   אידיש
הורדות 37

אברהם אבינו  
הורדות 38

אהבת הצדיקברסלב  
הורדות 15

אהבת ישראל  
הורדות 17

אהל מועדלעלוב  
הורדות 68

אוצר הנפש  
הורדות 14

אוצר ספרי פאר מקדושים  
הורדות 99

אוצרות הפרשה  
הורדות 82

אור אברהםזוועהיל  
הורדות 29

אור האמונה  
הורדות 49

אור האמונהברסלב   אנגלית
הורדות 8

אור הזוהר  
הורדות 13

אור העבודהטאהש   אידיש
הורדות 24

אור השבת  
הורדות 23

אור חדש  
הורדות 4

אור חזקיה  
הורדות 50

אור לדוד   פרסית
הורדות 16

אור שרה  
הורדות 13

אורחות חייםצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 21

אז נדברו  
הורדות 6

אין למו מכשול  
הורדות 58

איש חסד היה  
הורדות 24

אכסוף נועם שבת  
הורדות 24

אמרי שפר  
הורדות 22

אפריון שלמה  
הורדות 94

באר הפרשה   אנגלית
הורדות 47

באר הפרשה  
הורדות 157

באר טוביה  
הורדות 19

בארה של תורה  
הורדות 57

בטוב טעם  
הורדות 13

ביאורים בספר התניאחב"ד  
הורדות 8

בינת המשפט  
הורדות 24

בינת יששכר  
הורדות 15

בית א-ל  
הורדות 21

בית שלמה  
הורדות 11

בית תפארתינוזוועהיל  
הורדות 32

במשנת הפרשה  
הורדות 58

בני ציון  
הורדות 10

בנתיבות החיים   אידיש
הורדות 44

בסוד שיח  
הורדות 9

ברינה יקצורו  
הורדות 41

ברינה יקצרו   אנגלית
הורדות 13

ברית אבות  
הורדות 8

בריתי יצחק  
הורדות 127

בתי נפש  
הורדות 14

גם ברוך יהיה  
הורדות 7

דברי הלכה   אנגלית
הורדות 12

דברי יונה  
הורדות 19

דברי קבלה  
הורדות 17

דברי שי''ח  
הורדות 32

דברי תורה הרב סמיט   אנגלית
הורדות 7

דברי תורה הרב סמיט  
הורדות 9

דברי תורה וחסידות  
הורדות 33

די תורה לערנט אונז   אידיש
הורדות 24

דמשק אליעזר  
הורדות 26

דפי הלכה   רוסית
הורדות 6

דפי הלכה   אנגלית
הורדות 11

דרך חיים   צרפתית
הורדות 8

דרך חיים   אנגלית
הורדות 12

דרכי יעקב יוסףספינקא  
הורדות 7

ההבטחה של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 9

ההבטחה של רבי נחמןברסלב  
הורדות 17

הואיל משה  
הורדות 14

הילולא דצדיקיא   אידיש
הורדות 67

הלולא דצדקיא  
הורדות 131

המאור  
הורדות 3

המאור שבתורה  
הורדות 16

המושך בחוטים  
הורדות 16

המנהג  
הורדות 95

השבת של רבי נחמןברסלב  
הורדות 16

השבת של רבי נחמןברסלב   רוסית
הורדות 9

השבת של רבי נחמןברסלב   אנגלית
הורדות 10

השבת של רבי נחמןברסלב   ספרדית
הורדות 10

השבת של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 7

התו השבועי  
הורדות 3

והערב נא  
הורדות 6

והערב נא  
הורדות 6

והערב נא   אנגלית
הורדות 6

ויזרע יצחק  
הורדות 22

ויצב אברהם  
הורדות 29

ויקהל דוד  
הורדות 34

וכל מאמינים   אידיש
הורדות 35

וכל מאמינים  
הורדות 37

וכל מאמינים - מנוקד  
הורדות 33

וקראת  
הורדות 39

וקראת לשבת עונג  
הורדות 53

זה השער  
הורדות 26

חוברת עלונים תשע''ה  
הורדות 182

חזונית  
הורדות 12

חידוני הפרשה  
הורדות 17

חינוך בפרשה  
הורדות 40

טהר ליבנו  
הורדות 34

טוב לחסות בה'  
הורדות 26

טיב הקהילה   אנגלית
הורדות 22

טיב הקהילה  
הורדות 68

יגל ליבי  
הורדות 24

יעקב אבינו  
הורדות 14

יריעות המשכן  
הורדות 65

ישרות החיים  
הורדות 2

להתענג בתענוגים  
הורדות 85

לחיות כיהודי   אנגלית
הורדות 17

לחנך  
הורדות 47

ליקוטי שמואל  
הורדות 14

ליקוטי שמואל - הוספות  
הורדות 37

ליקוטי שמואל - מועדים  
הורדות 28

למען ישמעו   אנגלית
הורדות 9

למעשה פון דער פרשה   אידיש
הורדות 45

מחודדין בפיך  
הורדות 10

מחמדי התורה  
הורדות 11

מידות טיש  
הורדות 204

מידי שבת  
הורדות 28

מידי שבת   צרפתית
הורדות 14

מלאים זיו  
הורדות 24

מלאכת מחשבת  
הורדות 10

ממעמקים  
הורדות 44

מעדני מלך  
הורדות 37

מעדנלון לשולחן השבת  
הורדות 21

מעיינות הריםזוועהיל  
הורדות 12

משך חכמה המבואר  
הורדות 28

משנת הצדיק  
הורדות 13

משנת השבועאונגוואר  
הורדות 12

מתוק מדבש  
הורדות 24

נחלת ה'  
הורדות 21

נחלת שדה  
הורדות 3

נחלת שדה - סידור התפילה  
הורדות 4

נפלאות שמשון  
הורדות 33

נקודה טובה  
הורדות 11

נקודת האמתברסלב   אידיש
הורדות 19

נר לשולחן שבת  
הורדות 43

נשיח בחוקיך  
הורדות 25

סוגיות בדף היומי  
הורדות 22

סיפור לשבת  
הורדות 25

סיפורי צדיקים  
הורדות 200

סיפורים ומעשיותברסלב   צרפתית
הורדות 9

סיפורים משלים ועדויותברסלב  
הורדות 18

סיפורים מתוך 'ליקוטי שמואל'  
הורדות 59

עוללות אפרים  
הורדות 4

עוללות הכרםאלכסנדר   אידיש
הורדות 25

עומק הפשט  
הורדות 2

עונג שבת  
הורדות 35

עיוור שרואה  
הורדות 119

עין בעין  
הורדות 30

עלון דע  
הורדות 27

עלוני ריינר  
הורדות 36

עלוני ריינר  
הורדות 0

עשה חיל  
הורדות 13

פחד דוד  
הורדות 33

פינת השבוע  
הורדות 11

פלפולא דאורייתא  
הורדות 43

פניני בית לוי  
הורדות 61

פניני הפרשה  
הורדות 12

פניני משה  
הורדות 16

פניני עין חמד  
הורדות 109

פניני שמואל  
הורדות 10

פניני שמואל  
הורדות 5

פניני תורה וחסידות  
הורדות 121

פנינים יקרים   אידיש
הורדות 51

פנינים יקרים  
הורדות 36

פרדס יהודה   אידיש
הורדות 28

פרד''ס לשולחן שבת  
הורדות 58

פרפראות  
הורדות 67

פרפראות וגימטריות  
הורדות 38

פרפראות פאר  
הורדות 36

פרשה פשעטיל   אנגלית
הורדות 23

פרשה פשעטיל   אנגלית
הורדות 0

פרשיית השבוע  
הורדות 5

פרשת השבועברסלב  
הורדות 14

פרשת השבוע וההפטרה   אנגלית
הורדות 10

פרשת השבוע וההפטרה   רוסית
הורדות 9

קדושת ביהמ''ד   אידיש
הורדות 52

קול יעקב  
הורדות 23

קול יעקב  
הורדות 0

קול נטרונאנטרונא   אידיש
הורדות 43

קטעים מספר אור החיים  
הורדות 36

קיצור שו''ע המבואר  
הורדות 38

קנין תורהבאבוב  
הורדות 33

קשר איתןויז'ניץ  
הורדות 90

ריתחא דאורייתא  
הורדות 36

שארית מנחם  
הורדות 17

שביל הפרדסאשלג  
הורדות 11

שבילי פנחסבעלזא  
הורדות 60

שבת אורה  
הורדות 1

שבת בשבתו  
הורדות 27

שבת טיש  
הורדות 207

שיחות רבי ישראלברסלב  
הורדות 17

שיחת השבתחב"ד  
הורדות 32

שלמים בציון  
הורדות 28

שנת השבע  
הורדות 48

שערי העיר  
הורדות 5

שערי שלום  
הורדות 18

תורת אהל משה  
הורדות 32

תורת חסד  
הורדות 33

תורת שלמהזוועהיל  
הורדות 34

תפארת ינון  
הורדות 39

תפילה למשה  
הורדות 2