close
רנואר קולקציית פסח תשע"ו
הדף עודכן באחרונה ב: כ"א ניסן תשע"ו בשעה: 00:18
מספר גליונות השבוע: 500 מספר הורדות השבוע: 86411
סדר גליונות לפי:
חיפוש גליון
בחר פרשה: שפה: חוג:
שם הגליון: חפש

להורדה: חוברת עלונים לחג הפסח


עלונים לשביעי של פסח ניתן לבחור בלשונית


חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראלחוברת עלונים  
הורדות 872

א בלאט גמרא   אידיש
הורדות 406

א בריליאנט   אידיש
הורדות 764

א גאליציאנע שטיקל תורה  
הורדות 177

א גאליציאנע שטיקל תורה  
הורדות 0

א טעם אין יו''ט   אידיש
הורדות 930

א לעבדיגע פרשה  
הורדות 392

א שמוע'ס ביים שבת טיש   אידיש
הורדות 567

א''ב קריקטורהברסלב   צרפתית
הורדות 71

א''ב קריקטורהברסלב  
הורדות 117

אבות ובנים  
הורדות 104

אבות תקנום - דף היומי  
הורדות 77

אבותינו בולעטין   אידיש
הורדות 129

אברהם אבינו  
הורדות 123

אברהם יגל  
הורדות 98

אגישמקע ווארט  
הורדות 928

אגעדאנק  
הורדות 1162

אגרא דכלה  
הורדות 140

אהבת הצדיקברסלב  
הורדות 70

אהבת ישראל  
הורדות 175

אהבת ישראל   אנגלית
הורדות 43

אהבת ישראל   אנגלית
הורדות 34

אהל מועדלעלוב  
הורדות 141

אהל שרה  
הורדות 108

אהלה של תורה  
הורדות 79

אונזער שיין בלעטל  
הורדות 273

אוצר המועד  
הורדות 568

אוצר המעלה  
הורדות 188

אוצר המעלה  
הורדות 0

אוצר הנפש  
הורדות 56

אוצר לקוטי שיחות - לבני הישיבותחב"ד  
הורדות 18

אוצרות   אידיש
הורדות 932

אוצרות החייםשומרי אמונים  
הורדות 121

אוצרות הפרשה  
הורדות 283

אוצרות יוסףניקלשבורג  
הורדות 69

אור אברהםזוועהיל  
הורדות 73

אור האמונה  
הורדות 187

אור האמונהברסלב   אנגלית
הורדות 70

אור הדעת  
הורדות 74

אור הזוהר  
הורדות 79

אור החיים  
הורדות 91

אור החינוך  
הורדות 101

אור העבודהטאהש   אידיש
הורדות 470

אור התורה   רוסית
הורדות 39

אור התורה   אנגלית
הורדות 50

אור חדש  
הורדות 153

אור חזקיה  
הורדות 172

אור לדוד   פרסית
הורדות 32

אור שמח   אנגלית
הורדות 126

אור שרה  
הורדות 108

אורותטשארנוביל  
הורדות 113

אורות אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 69

אורות החינוך  
הורדות 198

אורחות חייםצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 221

אז נדברו - גיליון מיוחד  
הורדות 986

איין בלעטלברסלב  
הורדות 50

אילני הפרדססאטמר  
הורדות 153

אין למו מכשול  
הורדות 123

איש חסד היה  
הורדות 110

אכסוף נועם שבת  
הורדות 147

אמירה נעימהסקאליע  
הורדות 47

אמרות והגיגים  
הורדות 58

אמרות טהורותאלכסנדר  
הורדות 92

אמרי קודשבאבוב  
הורדות 352

אמרי שפר  
הורדות 122

אספקלריא  
הורדות 93

אספרה שמך לאחי  
הורדות 767

אשרי האישאלכסנדר  
הורדות 79

אשרי למשה  
הורדות 266

באוצר החייםצאנז קלויזנבורג  
הורדות 235

באוצר חייםצאנז  
הורדות 116

באיאןבאיאן  
הורדות 121

באר בשדהשטפנשט  
הורדות 66

באר הגן  
הורדות 118

באר הפרשה   אידיש
הורדות 873

באר הפרשה  
הורדות 1480

באר הפרשה   אנגלית
הורדות 628

באר יעקב חייםלוצק  
הורדות 125

באר יצחק  
הורדות 96

בארה של תורה  
הורדות 216

בחצר הקודשסקווירא   אידיש
הורדות 247

בחצרותבאסטאן  
הורדות 128

בטוב טעם  
הורדות 119

ביים שבת טיש   אידיש
הורדות 839

בינה לעיתים  
הורדות 182

בינת המשפט  
הורדות 77

בית א-ל  
הורדות 86

בית יוסף להבהדושינסקיא  
הורדות 120

בית תפארתינוזוועהיל  
הורדות 105

במחשבה תחילה  
הורדות 98

במשנת הפרשה  
הורדות 427

בני ציון  
הורדות 126

בנין עדי עד   אידיש
הורדות 232

בנין שלום  
הורדות 306

בניסן נגאלו  
הורדות 397

בנתיבות החיים   אידיש
הורדות 330

בנתיבות המשפט  
הורדות 34

בצילא דמהימנותאצאנז  
הורדות 159

בקהילתנו - אשדוד  
הורדות 51

ברינה יקצורו  
הורדות 147

ברינה יקצרו   אנגלית
הורדות 88

בריתי יצחק  
הורדות 221

בשבילי הפרשה   אידיש
הורדות 393

בשורת הגאולהחב"ד  
הורדות 10

בשורת הגאולהחב"ד   אנגלית
הורדות 11

בתי נפש  
הורדות 25

גאון יעקב  
הורדות 86

גיליון דבר תורהקרעטשניף  
הורדות 54

גם ברוך יהיה  
הורדות 46

דבר מלכות הקטןחב"ד  
הורדות 11

דבר מלכות לנוערחב"ד   אנגלית
הורדות 11

דבר מלכות לנוערחב"ד  
הורדות 12

דבר תורה לשולחן שבת  
הורדות 515

דברות קודשזוועהיל  
הורדות 77

דברות קודשתולדות אהרן  
הורדות 108

דברי אלוקים חייםקוסוב ויז'ניץ  
הורדות 57

דברי חיים  
הורדות 70

דברי יונה  
הורדות 100

דברי יוסףניקלשבורג   אידיש
הורדות 73

דברי יושר  
הורדות 35

דברי ישרים  
הורדות 30

דברי שי''ח  
הורדות 369

דברי תורהוויען  
הורדות 45

דברי תורהקארלסבורג  
הורדות 83

דברי תורהצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 151

דברי תורהצאנז קלויזנבורג  
הורדות 241

דברי תורהצאנז  
הורדות 73

דברי תורה - הגרי''ח קאהן  
הורדות 49

דברי תורה - הרב צ'ולק  
הורדות 66

דברי תורה הרב סמיט   אידיש
הורדות 76

דברי תורה הרב סמיט  
הורדות 86

דברי תורה הרב סמיט   אנגלית
הורדות 59

דברי תורה וחסידות  
הורדות 221

דברי תורה לפרשת השבועבעלזא   אידיש
הורדות 385

דברי תורה לפרשת השבועבעלזא  
הורדות 189

דברי תורה לפרשת השבוע - מוגדלבעלזא  
הורדות 402

דברים טובים - גיליון מיוחד  
הורדות 415

דגל מחנה יהודהסטרעטין  
הורדות 58

די תורה לערנט אונז   אידיש
הורדות 305

דיונים ושאלות בפרשה  
הורדות 199

דמשק אליעזר  
הורדות 36

דעה ברורה  
הורדות 143

דעם רבי'נס קוואלברסלב   אידיש
הורדות 41

דער אוצר   אידיש
הורדות 1610

דעת שלוםמעליץ  
הורדות 95

דפי הלכה   רוסית
הורדות 32

דפי הלכה   אנגלית
הורדות 48

דרך חיים   צרפתית
הורדות 46

דרך חיים   ספרדית
הורדות 53

דרך חיים   אנגלית
הורדות 81

דרכי החיזוקפוניבז'  
הורדות 127

דרכי החיזוקפוניבז'   אנגלית
הורדות 28

דרכי יעקב יוסףספינקא  
הורדות 195

דרכי נועםברסלב  
הורדות 61

האיגודפינסק קרלין  
הורדות 66

האיחוד  
הורדות 126

האיחוד בחידוד - מוגדל  
הורדות 122

האמונה  
הורדות 154

האמנתי  
הורדות 132

הבארנדבורנה  
הורדות 75

הגדה של פסח - אב אני  
הורדות 745

הדעה והדיבורתולדות אהרן  
הורדות 59

ההבטחה של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 45

ההבטחה של רבי נחמןברסלב  
הורדות 56

הואיל משה  
הורדות 123

הזוהר - מתוק מדבש  
הורדות 103

היבטים לשוניים  
הורדות 53

היכל הקודשברסלב   אידיש
הורדות 109

היכל התורה - מלבורן   אנגלית
הורדות 111

הילולא דצדיקיא   אידיש
הורדות 473

הכנה לשבת  
הורדות 140

הלולא דצדקיא  
הורדות 309

הליכות החייםסקווירא   אידיש
הורדות 645

הליכות ושיחות קודשוויען  
הורדות 45

הלכה בגבעה  
הורדות 38

הלכות לשולחן שבת לילדיםבעלזא  
הורדות 199

המאור  
הורדות 70

המאור שבתורה  
הורדות 152

המאור שבתורה  
הורדות 62

המברךברסלב  
הורדות 72

המושך בחוטים  
הורדות 100

המנהג  
הורדות 526

המנורה הטהורה  
הורדות 80

המעבר לימות המשיח  
הורדות 105

המעשה הוא העיקרחב"ד   אנגלית
הורדות 12

המעשה הוא העיקרחב"ד  
הורדות 17

הנותן אמרי שפר  
הורדות 102

העליונה שבחסידות  
הורדות 247

השבת של רבי נחמןברסלב   רוסית
הורדות 44

השבת של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 46

השבת של רבי נחמןברסלב  
הורדות 63

השבת של רבי נחמןברסלב   אנגלית
הורדות 60

השבת של רבי נחמןברסלב   ספרדית
הורדות 49

השלהבת  
הורדות 70

התאחדות הבחוריםפינסק קרלין  
הורדות 50

והערב נא  
הורדות 107

והערב נא  
הורדות 59

והערב נא   אנגלית
הורדות 72

והערב נא   ספרדית
הורדות 52

והתקדשתםברסלב  
הורדות 79

ויזרע יצחק  
הורדות 170

ויצב אברהם  
הורדות 92

ויקהל דוד  
הורדות 188

וישמע משה  
הורדות 107

וכל מאמינים   אנגלית
הורדות 83

וכל מאמינים   אידיש
הורדות 264

וכל מאמינים  
הורדות 105

וכל מאמינים - מנוקד  
הורדות 139

ולחשוב מחשבות  
הורדות 163

ומלאה הארץ דעה  
הורדות 88

וקראת לשבת עונג  
הורדות 196

זה השער  
הורדות 57

זיו המועדים  
הורדות 323

זכר ליציאת מצרים  
הורדות 365

זכרו תורת משהלעלוב  
הורדות 156

זכרון שי  
הורדות 169

זקניך ויאמרו לךסאטמר   אידיש
הורדות 176

חברותא לעיון בליקוטי מוהר''ןברסלב  
הורדות 136

חוברת עלונים תשע''ה  
הורדות 506

חזונית  
הורדות 102

חידוני הפרשה  
הורדות 238

חיי עולם  
הורדות 87

חיי תורהתולדות אברהם יצחק  
הורדות 86

חיים טובים   אידיש
הורדות 203

חינוך בפרשה  
הורדות 122

חכמתכם ובינתכם   אידיש
הורדות 85

חצר אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 87

חרותינותולדות אהרן  
הורדות 196

טהר ליבנו  
הורדות 402

טועמיה  
הורדות 206

טיב הקהילה  
הורדות 392

טיב הקהילה   אנגלית
הורדות 140

טיב הקהילה - תוספת  
הורדות 352

יגדיל תורהבעלזא  
הורדות 130

יגל ליבי  
הורדות 125

יזכרם  
הורדות 68

יחי המלךחב"ד  
הורדות 11

ילקוט דברות קודשסאטמר  
הורדות 106

ימי קודש  
הורדות 350

ימי קודש   אנגלית
הורדות 160

יסוד החסידות  
הורדות 76

יעקב אבינו  
הורדות 53

ישועות משהויז'ניץ   אנגלית
הורדות 71

ישמח יוסף  
הורדות 43

ישרות החיים  
הורדות 68

כאיל תערוג  
הורדות 250

כאיל תערוג - גיליון מיוחד  
הורדות 361

כה תאמר   אנגלית
הורדות 73

כולל רב פעלים  
הורדות 33

כי ישאלך  
הורדות 229

כי ישאלך בנך  
הורדות 261

כנישתא חדאברסלב  
הורדות 81

כנשר יעיר קינו  
הורדות 192

כרם בית שמואלאלכסנדר  
הורדות 307

כרמינואלכסנדר  
הורדות 425

כתר אליהו  
הורדות 50

כתרה של תורהסאטמר  
הורדות 192

לאמיר זיך איבערבטן   אידיש
הורדות 704

לאמיר זיך איבערבטן   אידיש
הורדות 0

לב המועדים  
הורדות 345

לדעת אורחות חייםבעלזא  
הורדות 347

לטהרסקווירא   אידיש
הורדות 449

ליקוטי שמואל  
הורדות 181

ליקוטי שמואל - הוספות  
הורדות 156

ליקוטי שמואל - מועדים  
הורדות 235

ליקוטי שמואל - נפלאות הבריאה  
הורדות 174

ליקוטים נחמדים  
הורדות 627

ליקוטים נפלאים  
הורדות 490

לכל זמןבעלזא   אידיש
הורדות 492

לכל זמן ועתבעלזא   אידיש
הורדות 145

למען אחי  
הורדות 51

למען שמו באהבה  
הורדות 150

לעומקו של מקרא  
הורדות 73

לקוטי שיחותחב"ד  
הורדות 14

לקוטי שיחותחב"ד   אנגלית
הורדות 8

לקוטי שיחות - גאולה ומשיח חב"ד  
הורדות 6

לקח טובקאלוב  
הורדות 54

לקט שיעורים  
הורדות 171

לקראת שבת  
הורדות 363

לשכנו תדרשו  
הורדות 121

מאור שרגא  
הורדות 91

מאורות אשרטשענגער  
הורדות 112

מאורות הדף היומי  
הורדות 183

מאורות הצדיקים   אנגלית
הורדות 114

מאורות תורת המשפט  
הורדות 78

מאמר השקפהסאטמר   אידיש
הורדות 89

מאמר מבואר - חסידות מפורשת  
הורדות 139

מאמר מבואר - מספרי החסידות  
הורדות 126

מאמר מבואר למועדים  
הורדות 158

מאמרי הדרכה   אידיש
הורדות 69

מאמרי הרב פינקוס   אידיש
הורדות 228

מאמרי הרב שמואל ברוך גנוט  
הורדות 96

מאמרי הרב שמואל ברוך גנוט  
הורדות 0

מבאר רבותינו  
הורדות 260

מבצרים  
הורדות 225

מגדל אור   אנגלית
הורדות 33

מגישי מנחה  
הורדות 48

מדריך למעשה  
הורדות 87

מה בדף  
הורדות 21

מחודדין בפיך  
הורדות 84

מחמדי התורה  
הורדות 122

מטוב נהוראשענדישוב  
הורדות 16

מטמונים  
הורדות 163

מטעמי דוד  
הורדות 127

מידות ישראלמודז'יץ  
הורדות 144

מידי שבת  
הורדות 106

מידי שבת   צרפתית
הורדות 58

מיט א טיפערן בליק   אידיש
הורדות 171

מיין שבת אוצרבעלזא   אידיש
הורדות 352

מים חיים  
הורדות 173

מלאים זיו  
הורדות 181

מלאכת מחשבת  
הורדות 59

ממעמקים  
הורדות 198

ממשנתה של תורה  
הורדות 58

מסביב לשולחן  
הורדות 218

מסורת אבות  
הורדות 54

מעדני אשר  
הורדות 274

מעדני הפרשה  
הורדות 61

מעדני מלך  
הורדות 168

מעיינות החייםצאנז זוועהיל  
הורדות 132

מעיינות החייםצאנז זוועהיל   אידיש
הורדות 46

מעיינות הריםזוועהיל  
הורדות 35

מעייני הישועהליעזש  
הורדות 27

מעין גניםסאטמר  
הורדות 4

מעינות מהרצ''אדינוב  
הורדות 90

מעלות טובות  
הורדות 247

מצא חן  
הורדות 197

מרחיבים  
הורדות 282

מריח ניחוח  
הורדות 27

משא ומתן  
הורדות 62

משיב כהלכה  
הורדות 55

משיעורי בית אבות  
הורדות 71

משך חכמה המבואר  
הורדות 127

משמעות  
הורדות 72

משננים הלכות  
הורדות 94

משנת השבועאונגוואר  
הורדות 26

מתוק מדבש  
הורדות 93

נועם השבתסקולען  
הורדות 136

נועם שיח  
הורדות 122

נושאים בהלכה   אנגלית
הורדות 66

נחלת ה'  
הורדות 110

נחלת יעקב יהושעבעלזא  
הורדות 85

נחלת שדה  
הורדות 52

נחלתנו - ממעיינות הבעש''ט  
הורדות 165

נכספה  
הורדות 25

נמוקי הלכהבאבוב  
הורדות 179

נפלאות הבריאה  
הורדות 160

נפלאות שמשון  
הורדות 178

נקודה טובה  
הורדות 29

נקודת האמתברסלב   אידיש
הורדות 88

נר ההפטרה   אידיש
הורדות 264

נר לשולחן שבת  
הורדות 246

נר רחמים  
הורדות 90

נשיח בחוקיך  
הורדות 124

נתיבות התורה   ספרדית
הורדות 30

נתיבות התורה  
הורדות 54

סוגיות בדף היומי  
הורדות 94

סוד החשמל  
הורדות 82

סוד החשמל - גיליון מיוחד  
הורדות 23

סיפור לשבת  
הורדות 177

סיפורי צדיקים  
הורדות 896

סיפורים וליקוטים מעניינא דיומא  
הורדות 393

סיפורים ומעשיותברסלב   צרפתית
הורדות 39

סיפורים לפרשת השבוע  
הורדות 484

סיפורים משלים ועדויותברסלב  
הורדות 68

סיפורים מתוך 'ליקוטי שמואל'  
הורדות 197

ספרי חסידות  
הורדות 128

עדת אש קודש   אנגלית
הורדות 47

עוללות אפרים  
הורדות 104

עוללות הכרםאלכסנדר   אידיש
הורדות 441

עומק הפשט  
הורדות 58

עונג שבת  
הורדות 97

עונג שבת  
הורדות 141

עטרת יהודהראזלא  
הורדות 44

עטרת יוסף  
הורדות 22

עטרת ישועה  
הורדות 114

עטרת מרדכי  
הורדות 54

עיוור שרואה  
הורדות 109

עיון המשפט  
הורדות 98

על התורה ועל העבודה  
הורדות 32

עלה לתרופהברסלב  
הורדות 114

עלה לתרופה לבית ולמשפחה ברסלב  
הורדות 32

עלון דע  
הורדות 118

עלון דע  
הורדות 0

עלוני ריינר  
הורדות 162

עלי ציון  
הורדות 118

עפרות זהב  
הורדות 43

עפרות זהב  
הורדות 0

עפרות זהב  
הורדות 0

עשה חיל  
הורדות 94

פחד דוד  
הורדות 116

פניני בית לוי  
הורדות 316

פניני בת עין  
הורדות 130

פניני דניאל  
הורדות 48

פניני הכותל  
הורדות 72

פניני התחזקותברסלב  
הורדות 159

פניני משה  
הורדות 79

פניני עין חמד  
הורדות 329

פניני שמואל  
הורדות 58

פניני תורה  
הורדות 86

פניני תורה וחסידות  
הורדות 711

פנינים  
הורדות 632

פנינים והערות  
הורדות 51

פרדס יהודה   אידיש
הורדות 282

פרד''ס לשולחן שבת  
הורדות 311

פרורים משולחן רבינו  
הורדות 133

פרי ביכורים  
הורדות 111

פרי עמלינו  
הורדות 101

פרפראות  
הורדות 432

פרפראות וגימטריות  
הורדות 165

פרפראות פאר  
הורדות 163

פרשה פשעטיל   אנגלית
הורדות 235

פרשיית השבוע  
הורדות 62

פרשת השבועברסלב  
הורדות 73

פרשת השבוע וההפטרה   רוסית
הורדות 18

פרשת השבוע וההפטרה   אנגלית
הורדות 26

קב ונקי  
הורדות 123

קביעותא   אידיש
הורדות 138

קביעותא  
הורדות 184

קדושת ביהמ''ד   אידיש
הורדות 329

קובץ עץ חייםבאבוב  
הורדות 273

קובץ רשימות  
הורדות 554

קול אמונהקרעטשניף  
הורדות 63

קול אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 70

קול ברמה  
הורדות 67

קול התאחדותינוסאטמר  
הורדות 421

קול יעקב  
הורדות 52

קול יעקב  
הורדות 59

קול נטרונאנטרונא   אידיש
הורדות 88

קום התהלך בארץ  
הורדות 193

קוראי עונג   אידיש
הורדות 588

קורבן ראיה  
הורדות 54

קטעים מספר אור החיים  
הורדות 182

קינדערגארטן ווינקלסאטמר   אידיש
הורדות 122

קיצור שו''ע המבואר  
הורדות 150

קנין תורהבאבוב  
הורדות 59

קשר איתןויז'ניץ  
הורדות 438

רחשי לב  
הורדות 71

רעיון מהפרשה  
הורדות 348

רשימות שיעורים  
הורדות 100

שארית יעקבנדבורנה-ביתר  
הורדות 36

שארית יעקב  
הורדות 137

שארית מנחם  
הורדות 112

שבט יהודה  
הורדות 30

שבט יהודה  
הורדות 0

שביל הפרדסאשלג  
הורדות 58

שבילי פנחסבעלזא  
הורדות 330

שבילי פנחסבעלזא   צרפתית
הורדות 44

שבילי פנחסבעלזא   אנגלית
הורדות 78

שבלים  
הורדות 201

שבת - לכל המשפחה   אנגלית
הורדות 61

שבת אורה  
הורדות 36

שבת בשבתו  
הורדות 121

שבת בשבתו - אנטוורפן  
הורדות 160

שבת טיש  
הורדות 1072

שבת טיש - גיליון מיוחד  
הורדות 571

שווארץ און ווייס   אידיש
הורדות 597

שומרים  
הורדות 120

שונה הלכותויז'ניץ  
הורדות 251

שיח  
הורדות 41

שיחותקוסוב  
הורדות 85

שיחותפוניבז'  
הורדות 499

שיחות קודשספינקא  
הורדות 82

שיחות קודשספינקא  
הורדות 26

שיחות רבי ישראלברסלב  
הורדות 37

שיחת השבועחב"ד  
הורדות 391

שיחת השבתחב"ד  
הורדות 76

שיחת חבריםברסלב  
הורדות 73

שיעורי הגרמ''י רייזמן  
הורדות 245

שיעורי הרב רוזנבלום  
הורדות 146

שיעורי הרב רוזנבלום  
הורדות 0

שלום לעם  
הורדות 107

שלמים בציון  
הורדות 114

שמחת שלמה  
הורדות 83

שמעו ותחי נפשכם  
הורדות 98

שמעתתא עמיקתא  
הורדות 141

שערי העיר  
הורדות 72

שערי מדע   אידיש
הורדות 613

שערי שלום  
הורדות 31

שפת אמת המבואר  
הורדות 157

שקוף  
הורדות 63

שתוליםבאסטאן  
הורדות 107

תבונות כפיו  
הורדות 188

תורה ותפילה   אנגלית
הורדות 77

תורה תבלין  
הורדות 69

תורת אהל משה  
הורדות 135

תורת אמת  
הורדות 68

תורת המשכן  
הורדות 51

תורת המשכן - תוספת  
הורדות 373

תורת חסד  
הורדות 105

תורת שלום  
הורדות 34

תורת שלמהזוועהיל  
הורדות 95

תחכמוני  
הורדות 80

תפארת בניםמונקאטש   אידיש
הורדות 443

תפארת ינון  
הורדות 125

תפארת נוי  
הורדות 82

תפארתינוברסלב  
הורדות 34

תפילה לדוד  
הורדות 68

תפילה למשה  
הורדות 53