הדף עודכן באחרונה ב: ה' אב תשע"ד בשעה: 16:27
מספר גליונות השבוע: 438 מספר הורדות השבוע: 33588
סדר גליונות לפי:
חיפוש גליון
בחר פרשה: שפה: חוג:
שם הגליון: חפש

חוברת 'מבחר עלוני השבת'

להשיג ב'גרפומט' - דפוס דיגיטלי מקצועי

במחיר 10 ש"ח לחוברת

רח' שמעון חכם 11 פינת בר אילן ירושלים 

02-5337722 - g5337722@gmail.com


נא לא לקרוא בשעת התפילה


א ב שבפרשה  
הורדות 30

א בלאט גמרא   אידיש
הורדות 206

א בריוו   אידיש
הורדות 292

א טעם אין שבת   אידיש
הורדות 374

א סיכום אויף די פרשה  
הורדות 137

אבות תקנום - דף היומי  
הורדות 68

אבותינו בולעטין   אנגלית
הורדות 50

אבותינו בולעטין   אידיש
הורדות 84

אברהם אבינו  
הורדות 103

אברהם יגל  
הורדות 54

אגישמקע ווארט  
הורדות 463

אגעדאנק  
הורדות 320

אהבת הצדיקברסלב  
הורדות 34

אהבת ישראל  
הורדות 136

אהבת ישראל   אנגלית
הורדות 21

אהבת שלום המבואר  
הורדות 69

אהל מועדלעלוב  
הורדות 93

אהל שרה  
הורדות 113

אהלה של תורה  
הורדות 59

אוצר הנפש  
הורדות 50

אוצר השבתסאטמר  
הורדות 63

אוצר לקוטי שיחות - לבני הישיבותחב"ד  
הורדות 40

אוצר נחמדסאטמר  
הורדות 110

אוצר תהלות ישראל  
הורדות 28

אוצרותברסלב  
הורדות 88

אוצרות החייםשומרי אמונים  
הורדות 81

אוצרות הפרשה  
הורדות 152

אוצרות יוסףניקלשבורג  
הורדות 65

אור אברהםזוועהיל  
הורדות 18

אור דניאל  
הורדות 39

אור האמונה  
הורדות 140

אור ההליכות  
הורדות 42

אור הזוהר  
הורדות 66

אור השבת  
הורדות 53

אור עינינו   אידיש
הורדות 204

אור שמח   אנגלית
הורדות 15

אור שרה  
הורדות 34

אורות הגבעה  
הורדות 21

אורות החינוך  
הורדות 133

אורות יקריםבורשטין  
הורדות 58

אורחות ברסלבברסלב   אנגלית
הורדות 11

אורחות חייםצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 148

אז נדברו  
הורדות 282

אז נדברו  
הורדות 0

אז תתענגסאטמר   אידיש
הורדות 158

איש חסד היה  
הורדות 87

איש לרעהו  
הורדות 314

אכסוף  
הורדות 31

אכסוף נועם שבת  
הורדות 121

אמירה נעימהסקאליע  
הורדות 24

אמרות טהורותרחמסטריווקא   אידיש
הורדות 191

אמרי קודשבאבוב  
הורדות 264

אנטווערפענע צייטונג   אידיש
הורדות 8

אנן בחביבותאברסלב  
הורדות 37

אפריון שלמה  
הורדות 308

אפריון שלמה  
הורדות 0

ארץ ישראל שלנו  
הורדות 127

אש החסידות  
הורדות 18

אש תמידחב"ד   פרסית
הורדות 22

אשיחה בחוקיך  
הורדות 18

אשכול יוסף  
הורדות 35

אשרי האישאלכסנדר  
הורדות 36

אתגליאברסלב  
הורדות 35

באוצר החייםצאנז קלויזנבורג  
הורדות 121

באוצר חייםצאנז  
הורדות 74

באור החייםטאהש  
הורדות 104

באיאןבאיאן  
הורדות 31

באר הגן  
הורדות 31

באר היטב   אנגלית
הורדות 25

באר הפרשה  
הורדות 407

בארה של תורה  
הורדות 69

בד''צ קהילות יעקב  
הורדות 140

בהלכה ובאגדה  
הורדות 136

בחיידר של רבינוברסלב  
הורדות 31

בחצר הקודשסקווירא   אידיש
הורדות 73

בחצרותבאסטאן  
הורדות 27

בטוב טעם  
הורדות 67

בטוב ירושליםצאנז קלויזנבורג  
הורדות 63

ביאורים בספר התניאחב"ד  
הורדות 40

ביאורים ועיונים בדבר מלכותחב"ד  
הורדות 32

ביני עמודי דגירסאסקווירא  
הורדות 138

בינת המשפט  
הורדות 89

בית א-ל  
הורדות 36

בית יוסף להבהדושינסקיא  
הורדות 49

בית רבינו שבבבלחב"ד  
הורדות 24

בית רבינו שבבבלחב"ד   אנגלית
הורדות 16

בית רבינו שבבבל - לנוערחב"ד  
הורדות 26

בית רבינו שבבבל - עם פיענוחיםחב"ד  
הורדות 40

בלע המות לנצחחב"ד  
הורדות 32

במחנהחב"ד  
הורדות 17

במחשבה תחילה  
הורדות 95

במשנת הפרשה  
הורדות 267

בני ציון  
הורדות 85

בנתיבות אבותינו  
הורדות 164

בסוד שיח  
הורדות 131

בצלותי ובבעותי  
הורדות 100

בקהילתנו - אשדוד  
הורדות 49

ברינה יקצורו  
הורדות 86

בריתי יצחק  
הורדות 158

בשבילי הפרשה   אידיש
הורדות 116

בשורת הגאולהחב"ד  
הורדות 19

בשורת הגאולהחב"ד   אנגלית
הורדות 16

גבורת האר''י  
הורדות 60

גיליון דבר תורהקרעטשניף  
הורדות 26

דבר מלכות הקטןחב"ד  
הורדות 8

דבר מלכות לנוערחב"ד  
הורדות 25

דבר מלכות לנוערחב"ד   אנגלית
הורדות 16

דבר מלכות לנוערחב"ד   ספרדית
הורדות 17

דברות קודשסטריקוב  
הורדות 7

דברות קודשויז'ניץ  
הורדות 34

דברי אמוניםתולדות אברהם יצחק  
הורדות 75

דברי המבקש  
הורדות 65

דברי חיים  
הורדות 30

דברי יונה  
הורדות 81

דברי יושר  
הורדות 55

דברי ישרים  
הורדות 44

דברי שי''ח  
הורדות 155

דברי שלום  
הורדות 23

דברי תורהליזענסק  
הורדות 435

דברי תורהוויען  
הורדות 19

דברי תורהערלוי  
הורדות 53

דברי תורהצאנז קלויזנבורג  
הורדות 168

דברי תורה - הגר''א קליינרמן  
הורדות 29

דברי תורה הרב סמיט   אנגלית
הורדות 20

דברי תורה הרב סמיט  
הורדות 38

דברי תורה לפרשת השבועבעלזא   אידיש
הורדות 180

דברי תורה לפרשת השבוע - מוגדלבעלזא  
הורדות 331

דברים טובים  
הורדות 175

דברים טובים - בין המצרים  
הורדות 143

דבש מלכותחב"ד  
הורדות 32

דגל מחנה יהודהסטרעטין  
הורדות 26

דמשק אליעזר  
הורדות 11

דעה ברורה  
הורדות 153

דעם רבי'נס קוואלברסלב   אידיש
הורדות 50

דער כח פון אמן   אידיש
הורדות 121

דער ליינער   גרמנית
הורדות 27

דפי הלכה   רוסית
הורדות 16

דפי הלכה   אנגלית
הורדות 30

דרך חיים   צרפתית
הורדות 20

דרך חיים   אנגלית
הורדות 30

דרך חיים   ספרדית
הורדות 18

דרכי החיזוקפוניבז'   אנגלית
הורדות 28

דרכי החיזוקפוניבז'  
הורדות 53

דרכי יעקב יוסףספינקא  
הורדות 55

דרכי נועםברסלב  
הורדות 24

דרכי נועםברסלב  
הורדות 0

דרכי נועםברסלב  
הורדות 0

האיגודפינסק קרלין  
הורדות 62

האיחוד  
הורדות 60

האיחוד בחידוד   אנגלית
הורדות 9

האיחוד בחידוד  
הורדות 43

הבארנדבורנה  
הורדות 8

הגאולהחב"ד  
הורדות 14

הדף היומי בהלכה  
הורדות 5

ההבטחה של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 16

ההבטחה של רבי נחמןברסלב  
הורדות 28

הואיל משה  
הורדות 58

הוד השבת  
הורדות 78

החברותא - ירושלים  
הורדות 147

היבטים לשוניים  
הורדות 24

היכל הקודשברסלב   אידיש
הורדות 25

היכל התורה - מלבורן   אנגלית
הורדות 9

הילולא דצדיקיא   אידיש
הורדות 159

הילולא קדישא  
הורדות 184

הישיבה הגבוהה רעננה  
הורדות 12

הלולא דצדקיא  
הורדות 107

הליכות והלכותסאטמר   אידיש
הורדות 72

הלכה בגבעה  
הורדות 33

הלכות לשולחן שבת לילדיםבעלזא  
הורדות 92

המאור שבתורה  
הורדות 112

המאמר השבועי  
הורדות 46

המנהג  
הורדות 131

המנהג  
הורדות 0

המנורה הטהורה  
הורדות 37

המעיין  
הורדות 54

המעשה הוא העיקרחב"ד   אנגלית
הורדות 15

המעשה הוא העיקרחב"ד  
הורדות 31

הנותן אמרי שפר  
הורדות 87

השבת של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 13

השבת של רבי נחמןברסלב   אנגלית
הורדות 20

השבת של רבי נחמןברסלב   ספרדית
הורדות 22

השבת של רבי נחמןברסלב   רוסית
הורדות 15

השבת של רבי נחמןברסלב  
הורדות 28

התוועדותחב"ד  
הורדות 37

והערב נא  
הורדות 39

והערב נא   אנגלית
הורדות 15

וידעת היום  
הורדות 89

ויזרע יצחק  
הורדות 48

ויקהל דוד  
הורדות 142

וישמע משה  
הורדות 75

וכל מאמינים   אנגלית
הורדות 30

וכל מאמינים   אידיש
הורדות 125

וכל מאמינים  
הורדות 107

וקראת לשבת עונג  
הורדות 147

זה השער  
הורדות 44

זו דרכנו  
הורדות 53

זכרו תורת משהלעלוב  
הורדות 68

זכרון נצח  
הורדות 2

זקניך ויאמרו לךסאטמר   אידיש
הורדות 118

חדור בד''םחב"ד  
הורדות 14

חוברת עלונים  
הורדות 226

חוט של חסדברסלב  
הורדות 93

חזונית  
הורדות 53

חיים טובים   אידיש
הורדות 88

חינוך בפרשה  
הורדות 67

טוב לחסות בה'  
הורדות 134

טיב הקהילה  
הורדות 230

טיב הקהילה   אנגלית
הורדות 56

יגדיל תורה - נעשה ונשמעבעלזא  
הורדות 18

יזכרם  
הורדות 34

יחוד ההתבודדותברסלב   אנגלית
הורדות 55

יחי המלךחב"ד  
הורדות 3

יין ישן  
הורדות 105

ילקוט דברות קודשסאטמר  
הורדות 74

יסודות החינוך  
הורדות 70

יסודות מהסדרה   אנגלית
הורדות 14

ישא ברכה  
הורדות 111

ישבעו ויתענגו  
הורדות 85

כאיל תערוג  
הורדות 76

כוחה של אמן  
הורדות 67

כולל רב פעלים  
הורדות 19

כנסת ישראל  
הורדות 42

כרם בית שמואלאלכסנדר  
הורדות 76

כרם חב''דחב"ד  
הורדות 39

כתבי יוחסין  
הורדות 97

כתרה של תורהסאטמר  
הורדות 74

לאור הנר  
הורדות 65

לדעת אורחות חייםבעלזא  
הורדות 45

לחיות כיהודי   אנגלית
הורדות 33

לחם מן השמים  
הורדות 187

לחמי לאישי  
הורדות 34

ליקוטי אורהסאטמר  
הורדות 90

ליקוטי שמואל  
הורדות 49

ליקוטים נפלאים  
הורדות 310

לכבוד שבת קודש  
הורדות 41

למען אחי  
הורדות 52

למען שמו באהבה  
הורדות 9

למען תדע   אידיש
הורדות 79

לעבן מיט דער צייטחב"ד   אידיש
הורדות 41

לצוות לזה  
הורדות 56

לקוטי שיחותחב"ד   אנגלית
הורדות 14

לקוטי שיחותחב"ד  
הורדות 10

לקוטי שיחות - גאולה ומשיח חב"ד  
הורדות 26

לקוטי תורה המבוארחב"ד  
הורדות 58

לקח טוב  
הורדות 28

לקראת שבתסקווירא  
הורדות 141

לקראת שבתחב"ד  
הורדות 64

מאור הצבי  
הורדות 45

מאורות הדף היומי  
הורדות 190

מאורות הצדיקים   אנגלית
הורדות 14

מאמר השקפהסאטמר   אידיש
הורדות 80

מאמר מבואר - מספרי החסידות  
הורדות 129

מגדל אור   אנגלית
הורדות 26

מגדל דוד  
הורדות 35

מה בדף  
הורדות 32

מחודדין בפיך  
הורדות 34

מחשבה על הפרשה   אנגלית
הורדות 7

מטעמי דוד  
הורדות 82

מידי שבת  
הורדות 58

מידי שבת   צרפתית
הורדות 45

מידע שבת בשבתו  
הורדות 31

מיט א טיפערן בליק   אידיש
הורדות 51

מיין שבת אוצרבעלזא   אידיש
הורדות 242

מלאים זיו  
הורדות 57

מלאכת מחשבת  
הורדות 67

ממלכתבעלזא  
הורדות 458

ממשנתה של תורה  
הורדות 38

מנחת אשר   אנגלית
הורדות 23

מנחת אשר   ספרדית
הורדות 13

מנחת אשר  
הורדות 31

מנחת ערבבאבוב  
הורדות 70

מסביב לשולחן  
הורדות 63

מסורת אבות  
הורדות 35

מעדני אשר  
הורדות 145

מעיינות הריםזוועהיל  
הורדות 9

מעייני הישועהליעזש  
הורדות 9

מעין גניםסאטמר  
הורדות 18

מעינות מהרצ''א  
הורדות 47

מפרי פי איש  
הורדות 59

מקום תורהבעלזא  
הורדות 60

משא הראב''ד  
הורדות 22

משא ומתן  
הורדות 54

משך חכמה המבואר  
הורדות 101

משל ונמשל  
הורדות 184

משלחן גבוה  
הורדות 24

משננים הלכות  
הורדות 11

מתוקים מדבש  
הורדות 22

מתיבתא דרש''י  
הורדות 23

נוה ההיכל  
הורדות 4

נועם התורהקראלי  
הורדות 68

נועם שיח  
הורדות 226

נחלי נצחברסלב  
הורדות 24

נחלת שדה  
הורדות 52

נחלת שדה  
הורדות 0

ניצוצות הפרשה  
הורדות 25

נעים זמירות   אידיש
הורדות 27

נפלאות שמשון  
הורדות 86

נפשו גחלים תלהט  
הורדות 75

נקודה בפרשה  
הורדות 18

נקודה טובה  
הורדות 52

נקודת האמתברסלב   אידיש
הורדות 51

נר ההפטרה   אידיש
הורדות 121

נר לשולחן שבת  
הורדות 231

נר רחמים  
הורדות 28

נשיח בחוקיך  
הורדות 47

נתיבות התורה  
הורדות 59

נתיבות התורה   ספרדית
הורדות 9

סוגיות בדף היומי  
הורדות 50

סוד החשמל  
הורדות 90

סיפורי צדיקים  
הורדות 871

סיפורים ומעשיותברסלב   צרפתית
הורדות 17

סיפורים לפרשת השבוע  
הורדות 400

סיפורים משלים ועדויותברסלב  
הורדות 34

סיפורים מתוך 'ליקוטי שמואל'  
הורדות 202

עדת אש קודש   אנגלית
הורדות 48

עולמות  
הורדות 159

עולת שבת בשבתו ו' ז'סאטמר   אידיש
הורדות 46

עולת שבת בשבתו טסאטמר   אידיש
הורדות 56

עומקא דפרשה  
הורדות 26

עונג שבת  
הורדות 109

עונג שבת  
הורדות 60

עט סופרברסלב  
הורדות 27

עטרת יהודהראזלא  
הורדות 49

עטרת ישועה  
הורדות 100

עטרת שלוםקאמרנא  
הורדות 41

עיונים בפרשה - הרב קוק  
הורדות 39

על התורה ועל העבודה  
הורדות 19

עלה לתרופהברסלב  
הורדות 74

עלון דע  
הורדות 75

עלון המשפט  
הורדות 22

עמודי אורברסלב  
הורדות 24

ענין שבת חזוןחב"ד  
הורדות 54

עניני הפרשהסאטמר  
הורדות 81

עניני הפרשהסאטמר  
הורדות 0

פורת יוסף  
הורדות 62

פחד דוד  
הורדות 63

פינת השבוע  
הורדות 64

פירורים משולחן רבינו  
הורדות 61

פני צבי  
הורדות 48

פניני אביר יעקב  
הורדות 31

פניני בית לוי  
הורדות 225

פניני דעת  
הורדות 49

פניני החסידות  
הורדות 79

פניני הפרשה  
הורדות 57

פניני עין חמד  
הורדות 185

פניני שפע חייםצאנז  
הורדות 53

פניני תורה וחסידות  
הורדות 76

פנינים  
הורדות 461

פנינים והערות  
הורדות 24

פנינים יקריםצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 60

פרדס התורה  
הורדות 44

פרדס יהודה   אידיש
הורדות 175

פרדס יהודה   אנגלית
הורדות 38

פרדס שמי  
הורדות 66

פרפראות  
הורדות 197

פרפראות פאר  
הורדות 72

פרשה פשעטיל   אנגלית
הורדות 29

פרשיית השבוע  
הורדות 45

פרשת השבועברסלב  
הורדות 22

פרשת השבוע וההפטרה   רוסית
הורדות 21

פרשת השבוע וההפטרה   אנגלית
הורדות 26

צדקת שלום  
הורדות 26

צהר תעשה לתיבה  
הורדות 30

צמאה נפשיברסלב  
הורדות 44

צפונות בפרשה  
הורדות 9

קב ונקי  
הורדות 125

קבלת שבת  
הורדות 112

קהילת פרוזדור   אנגלית
הורדות 17

קהילתנובעלזא  
הורדות 225

קול אמונהקרעטשניף  
הורדות 37

קול אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 83

קול ברמה  
הורדות 57

קול התאחדותינוסאטמר  
הורדות 40

קול יעקב  
הורדות 28

קול יעקב  
הורדות 36

קול צופייך  
הורדות 45

קול צופייך   צרפתית
הורדות 9

קטעים מספר אור החיים  
הורדות 94

קיצור שו''ע המבואר  
הורדות 130

קנין תורהתולדות אהרן  
הורדות 103

קשר איתןויז'ניץ  
הורדות 262

רגע של הלכה  
הורדות 94

רזא יקירא  
הורדות 61

שאלות אין ידיעותסאטמר   אידיש
הורדות 64

שארית יעקבנדבורנה-ביתר  
הורדות 29

שארית מנחם  
הורדות 58

שבט יהודה  
הורדות 71

שביל הפרדסאשלג  
הורדות 28

שבילי פנחסבעלזא   צרפתית
הורדות 19

שבילי פנחסבעלזא  
הורדות 190

שבילי פנחסבעלזא   אנגלית
הורדות 51

שבלים  
הורדות 9

שבת בשבתו - אנטוורפן  
הורדות 31

שבת טיש  
הורדות 920

שבת מלכתא  
הורדות 35

שואלים ודורשים  
הורדות 54

שובה ישראל  
הורדות 100

שי עולמותברסלב  
הורדות 20

שיח  
הורדות 15

שיחות מוהרא''שברסלב  
הורדות 28

שיחות קודשספינקא  
הורדות 9

שיחות קודשדז'יקוב ויז'ניץ  
הורדות 36

שיחות רבי ישראלברסלב  
הורדות 32

שיחת השבועחב"ד  
הורדות 356

שיחת השבתחב"ד  
הורדות 55

שיעור מישיבת הכותל  
הורדות 21

שמעו ותחי נפשכם  
הורדות 7

שמעתתא עמיקתא  
הורדות 52

שער לגיליונות הפרשה  
הורדות 57

שערי העיר  
הורדות 52

שערי מדע   אידיש
הורדות 149

שערי מתיבתאסאטמר  
הורדות 34

שערי שלום  
הורדות 27

שעשועיםסאטמר  
הורדות 14

שפת אמת המבואר  
הורדות 130

שתוליםבאסטאן  
הורדות 22

תאיר נרי  
הורדות 64

תהלתו בקהל חסידים  
הורדות 132

תוך הנחלברסלב   אידיש
הורדות 24

תוך הנחלברסלב   ספרדית
הורדות 8

תוך הנחלברסלב   ספרדית
הורדות 0

תוך הנחלברסלב   אנגלית
הורדות 16

תוך הנחלברסלב  
הורדות 22

תורה ואמונה  
הורדות 78

תורה והוראה  
הורדות 22

תורה והוראה   אנגלית
הורדות 14

תורה ותפילה   אנגלית
הורדות 8

תורת אהל משה  
הורדות 41

תורת אמך  
הורדות 47

תורת הקורא  
הורדות 47

תורת השבתברסלב  
הורדות 28

תורת חסד  
הורדות 97

תורת שלום  
הורדות 31

תורתו של רש''י  
הורדות 81

תפארת ינון  
הורדות 82

תפארת נוי  
הורדות 58

תפארת שלמה   אידיש
הורדות 36